BGS Politikaları

BGS Politikaları

Odamıza içeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Odamızın bilgi varlıklarını korumak, bilgilere erişilebilirliği bilgi güvenliği sistemi kapsamında tanımlanan yöntemlerle sağlamak ve yasal mevzuat şartlarına uymak,

Odamızda yürütülen tüm faaliyetlerde bilgi güvenliği sisteminin üç temel öğesi olan Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik ilkelerinin etkin bir şekilde uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak,

Odamızda var olan elektronik, yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliğini sağlamak,

Odamız bünyesinde çalışan tüm personele eğitimler vererek bilgi güvenliği konusunda bilinçlenmelerini sağlamak,

Sistemimizde tespit edilen ya da olası bütün bilgi güvenliği açıklarını, amirlere rapor etmek ve soruşturulmasını sağlamak,

Bilgi güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, yapılan işlemleri gözden geçirmek ve takibini yapmak,

Bilgi güvenliği açısından sözleşmelerden doğabilecek her türlü uygunsuzlukları sisteme zarar vermeyecek şekilde önlemek ve engellemektir.