İletişim Politikamız

İletişim Politikamız

Kamuoyunu ve üyelerimizi kurumumuzda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirmek, kurum çalışanları arasındaki iletişimi güçlendirmek ve şehrimizin tarihi, kültürel kaynaklarını tanıtmak amacıyla iletişim kanallarını ve teknolojiyi etkin kullanarak, paydaşlarımızla hızlı ve etkili bir iletişim kurmaktır.