Dış Ticaret

DIŞ TİCARET POLİTİKASI

Hizmet verdiğimiz üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde yasal şartlara uygun doğru belgeleri zamanında ve hatasız vermek.

  YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN DIŞ TİCARET


 

 

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİMİZCE İHRACATTA KULANILAN VE ONAYI YAPILAN BELGELER

Bu Servis İhracat uygulamalarında Kayseri Ticaret Odası onayını gerektiren A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası, EUR-MED Dolaşım Sertifikası, ABC Menşe Şahadetnamesi, FORM A ( Özel Menşe Şahadetnamesi ), Arap Boykot Listesi onaylarını gerçekleştirir. Lületaşından, bakır, pirinç, sarı'dan mamul eşyanın eski eser niteliğini taşıyıp taşımadığı yolundaki işlemleri düzenler. Türkiye'deki diğer Odaların onayladığı ihracatta kullanılan belgelerin üzerindeki imzaların doğruluğunu onaylar. İhracatla ilgili KTO üyelerinin yazılı yâda sözlü bilgi taleplerini cevaplandırır. İhracatta Kulanılan Belgeler A.TR Dolaşım Belgesi EUR.1 Dolaşım Belgesi EUR-MED Dolaşım Sertifikası ABC Menşe Şahadetnamesi FORM A ( Özel Menşe Şahadetnamesi ) Arap Boykot Listesi İle İlgili İşler, Bakır, Pirinç, Sarı' dan Mamul Eşya İle İlgili İşler Başka Odalarca Onaylanan Belgeler İle İlgili İşler
 
A.TR Dolaşım Belgesi
EUR.1 Dolaşım Belgesi
Basitleştirilmiş Usulde A.TR
Menşe Şahadetnamesi
FORM A ( Özel Menşe Şahadetnamesi )


 

ARAP BOYKOT LİSTESİ İLE İLGİLİ İŞLER

Aşağıda sayılan Arap ülkelerine yönelik ihracatlarda ihracatçının Arap Boykot Listesinde yer almadığına dair onay Servis’ince yapılır. Bu onay ABC Menşe Şahadetnamesinin, ihracat faturasının üzerine yapılabildiği gibi , ilgililerin dikkatine hitaben yazı halinde de düzenlenmektedir.

 

BOYKOT ONAYI YAPILAN ÜLKELER:

Suudi Arabistan Krallığı, Libya  Arap Cumhuriyeti, Kuveyt Devleti, Birleşik Arap Emirlikleri , Bahreyn, Yemen Cumhuriyeti , Sudan Demokratik Cumhuriyeti , Katar Sultanlığı.

 

BAKIR, PİRİNÇ, SARI' DAN MAMUL EŞYA İLE İLGİLİ İŞLER

Eski eser niteliğini haiz bakır, pirinç ve sarıdan mamul eşyanın yurt dışı edilmesini önlemek amacıyla gümrük idarelerimize ibrazı zorunlu bilirkişi raporu tanzimi ile görevli ilgili Müze Müdürlüklerine ilk başvuru Servis’ince kabul edilmektedir.


BAŞKA ODALARCA ONAYLANAN BELGELER İLE İLGİLİ İŞLER

Türkiye' deki diğer Odaların onayladığı ve Kayseri Ticaret Odası’nın da onayına ihtiyaç duyulduğundan ihracatta kullanılan belgelerin üzerindeki başka bir Oda'ya ait imzanın doğruluğu onaylanmaktadır.  
KTO üyesi İhracatçılar ihracatla ilgili herhangi bir belgesini Türkiye' deki bir başka Oda' da onaylatması gerektiğinde ve üyenin Servis’ten talebi olduğunda ihracatçının KTO üyesi olduğu hususu en seri yöntemlerle ilgili Oda'ya iletilir.