İdari İşler Birimi

İDARİ İŞLER BİRİMİ


İdari İşler Biriminin görevi; Odanın idari işlerini yürütmek, bina güvenliği, temizliği, her türlü teknik tadilat ve bakım  işleri, servis hizmetleri, alt işverenlerin hizmetlerini ve satın alma işlemlerinin takibini yapmaktır.