T. C Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Kayseri PTT Baş Müdürlüğü İhale İlanı

T. C Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Kayseri PTT Baş Müdürlüğü İhale İlanı

14 Şubat 2020 , Cuma 16:40
Tali Posta Hattı İhale İlanı


T.C Posta Ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Kayseri PTT Baş Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen,  


12.02.2020 tarih ve E.2004 sayılı yazıda , 25/ 02/2020 tarihinde  Kayseri – Tomarza,  Kayseri –Sarız,  


 Kayseri –Yahyalı ,  Kayseri-Sarıoğlan tali posta hattı ihalesi yapılacağı ve söz konusu ihale ilanının


(         https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/Guncel.aspx=ptt ihale)   adresinde  ve 


PTT Merkez Müdürlüklerinde yayınlandığı bildirilmiştir .
Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla