T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ( ANKARA) TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ( ANKARA) TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

23 Mart 2021 , Salı 16:09
15.04.2021

T.C. Çankaya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ( Ankara) tarafından Odamıza gönderilen yazıda ,


T.C. Çankaya Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan taşınmazların, 2886 sayılı devlet ihale kanunun 36.maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ( artırma ) yoluyla satılacağı bildirilmiştir.

İlgili ihale ilan metni ekte yer almaktadır.Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla

Ekler