Tahkim Divanı

Tahkim Divanı

1. Ömer GÜLSOY - Divan Başkanı

2. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK - Divan Başkan Yardımcısı

3. Prof. Dr. Murat DOĞAN - Divan Başkan Yardımcısı

4. Av. Arb. İzzet BUZKAN - Divan Katibi

5. Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ŞAHAN - Divan Üyesi

6. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OKUR - Divan Üyesi

7. Av. Arb. Emine Sema TOPUZOĞLU - Divan Üyesi